Fond za finansiranje izdavaštva i prevođenja knjiga

CEEBP (Central and East European Book Projects) je fondacija iz Amsterdama osnovana pod okriljem Evropske fondacije za kulturu, s ciljem pružanja podrške izdavaštvu kao jednoj od vodećih grana kreativnih industrija,  nemenjene organizacijama i izdavačkim kućama za širenje tržišta van granica svoje zemlje.

U programu mogu učestvovati izdavači i publicisti iz regiona Istočne i Centralne Evrope iz sledećih zemalja: Albanije, Belorusije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Češke, Estonije, Mađarske, Kosova, Latvije, Litvanije, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovenije i Slovačke.

Uobičajeni iznos donacije za troškove prevoda i izdavaštva u proseku iznosi između 1 000-3 000 EUR. 

Izdavači koji žele da apliciraju za ova sredstva treba da imaju potpisan ugovor o autorskim pravima sa autorom književnog dela i potpisan ugovor sa prevodiocem.

Siže projekta i navedene ugovore treba da dostavite Fondu nakon čega ćete, ukoliko ispunjavate uslove, dobiti formular za prijavu, preko e-mail adrese.

Rokovi za predaju projekta su: 15. februar i 15. avgust svake godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.