SERBIA START UP NETWORK

Klaster kreativnih industrija Vojvodine, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons i Serbia Start Up formiraju

“Serbia Start Up Netvork” mrežu gradova

Serbia Start Up je program brojnih licenciranih i autorskih programa za razvoj preduzetništva i startapa koji im pomažu da realizuju svoje ideje i inovacije. Programi obuhvataju aktivnosti, takmičenja, treninge kako za početnike tako i one napredne kojima je potreban brži razvoj i izlazak na globalno tržište. Formiranjem mreže gradova želimo da gradovi širom Srbije povećaju svoju vidljivost kao preduzetničke sredine i promovišu svoje uspešne preduzetnike.

U mrežu gradova treba da se uključe organizacije koje se bave razvojem preduzetništva i startapa u svojim gradovima u Srbiji.

Za partnersku organizaciju se mogu prijaviti: državne institucije, javne, obrazovne ili druge, udruženja građana, omladinske organizacije i sl. profesionalna društva, agencije za razvoj, kancelarije za mlade, savezi i asocijacije i druge organizacije koje se bave razvojem preduzetništva, startapa, mladih, razvojem karijere, modernog biznisa ili personalnih veština.

Partnerska organizacija dobija licencu pod nazivom svog grada kao na primer: Serbia Start Up Subotica, Serbia Start Up Beograd, Serbia Start Up Niš itd.

Mreža gradova biće formirana 5. jula u Novom Sadu na konferenciji Creative Summer Sessions i Nacionalnom finalu takmičenja za kreativne industrije Creative Business Cup Serbia.

Organizacije koje žele da učestvuju u potpisivanju protokola o saradnji i formiranju mreže treba da popune Prijavu.

Više detalja o benefitima za organizaciju, grad i preduzetnike nalazi se u VODIČU ZA GRADOVE.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.