Питања и одговори у вези са конкурсом за предузетнике из креативних индустрија

Радионица Креативни блок #4 у вези са актуелним конкурсима за подршку предузетницима из креативних индустрија, одржана је у истраживачко технолошком центру Факултета техничких наука у Новом Саду, у уторак 17. априла 2018. године, а у организацији Кластера креативних индустрија Војводине.

Радионицу је водила Татјана Калезић економиста и саветник за креативне иднустрије, и нагласила да су ови конкурси тренутно јединствена јавна мера за директну подршку предузетника из креативних индустрија, те да и све већи број нових чланова Кластера и посећеност “Креативног блока” и ове радионице којој је присуствовало преко 80 учесника, указују на растуће интересовање креативне заједнице да се укључи у догађаје који ће им помоћи да на основу својих оригиналних решења, формалног образовања које су стекли на уметничким академијама, факултетима  књижевности, дизајна, архитектуре, новинарства и сл. или поседују специфичне дигиталне или дурге вештинее, да на основу свог уметничког рада и изражавања, изграде пословну каријеру и живе од свог талента.

Наиме, Република Србија, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписао је конкурсе за предузетнике, микро и мала привредна друштва из области креативне економије, а за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга.

На радионици су детаљно анализирани елементи конкурса, правилника и саме пријаве уз бројна питања и сугестије учесника као и проблеме или примере добре праксе.

Остало је неколико отворених питања па смо се за тумачење обратили Секретаријату за привреду и туризам и добили следеће одговоре које достављамо у наставку.

1. Рок за набавку или израду софтвера је 90 дана од дана потписивања уговора. Шта ако је за израду софтвера потребно дуже од 90 дана?

У случају да је за израду софтвера потребно дуже од 90 дана, или је питању нека друга специфична потреба, корисник средстава је у обавези да о томе одмах  у писаној форми и у току трајања уговорне обавезе обавести Секретаријат о разлозима за немогућност извршења уговорне обавезе , и у случају оправданости, може се одобрити анекс уговора којим се продужава рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава.

2. Да ли се машине, опрема, софтвери, репроматеријал или услуге могу набавити из иностранства.

Секретаријат подржава ангажовање домаћих фирми и добављача, али се набавка може извршити и од добављача из иностранства. Потребно је преко пословних рачуна извршити куповину девиза и приказати извод девизног рачуна исказан у динарској противредности, односно приказати процес трансакције.

3. Да ли ће овај конкурс бити поновљен још једном до краја године?

То се не може са сигурношћу рећи, јер се конкуси могу поновити  уколико се средства за те намене обезбеде ребаласом буџета и  када се врши и одлучивање о приоритетима и секторима за које ће се расписивати нови конурси за текућу годину.

4. На који начин ће се третирати/контролисати додељена средства на рачун трезора?

Средства добијена на рачун трезора по основу Уговора о рефундацији трошкова се могу са исправном шифром плаћања (проверити с књиговођом односно с трезором) пренети на банкарски пословни рачун. Такође, с рачуна у трезору корисници могу даље плаћати своје обавезе, односно рачуне, али не и зараде, порезе, и сл.

5. Да ли предузетници из музичке продукције могу бити чланови кластера и да ли се чланством у кластеру могу остварити бодови по основу задатих критеријума?

Кластер креативних индустрија Војводине је пословно удружење и као такво окупља све предузетнике, самосталне уметнике и ствараоце и компаније из свих сектора креативних индустрија, који могу постати чланови и остварити бројне добробити и референце па и бити позитивно оцењени по критеријуму за чланство у струковним удружењима овог конкурса.

 

 

6. Да ли предузетник, чија се пословна делатност обавља под шифром делатности која није у регистру креативних индустрија, а производи производе који јесу у области креативних индустрија, може да конкурише?

Правилницима о додели средстава се детаљно прописују намена средстава, циљеви, услови за конкурисање, критеријуми и  сва друга питања од значаја. Учесници конкурса треба да обрате нарочиту пажњу на правилнике како би се правовремено и потпуно информисали. Делатност учесника конкурса треба да буде у складу са прописаним условима конкурса.

7. Зашто се узимају у обзир само награде стечене у протекле две године?

Награде се односе на привредно друштво или регистрованог предузетника не на појединца или уметника.

Видимо се на следећем Креативном блоку. Прати обавештења на нашој фејсбук страници или се пријави да обавештења добијаш путем имејла.