О нама

О КЛАСТЕРУ

Кластер креативних инудстрија Војводине је основан 15. новембра 2010. године у Новом Саду, с циљем да активно утиче и доприноси стварању позитивног окружења за развој креативних и културних инудстрија у Војводини, Србији и региону.

Оснивачи и чланови Кластера су представници креативних инудстрија, појединци, ствараоци, уметници, предузетници, компаније и мала и средња предузећа заједно са представницима јавних и образовних институција.

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КЛАСТЕРА

Кластер помаже чланицама и пружа помоћ и подршку на неколико начина:

  • Едукација за пословни развој
  • Повезивање и пословна сарадња креативних индустрија
  • Развој нових производа
  • Повезивање са другим индустријама и новим тржиштима
  • Информисање и помоћ за конкурисање за додатне изворе финансирања (субвенције, кредити и сл.)