Dizajn inkubator Nova Iskra domaćin Info dana o takmičenju Kreativni biznis kup Srbije

Treći Info dan o takmičenju Kreativni biznis kup Srbije održaće se u četvrtak 04. jula 2013. u 17.30h u Dizajn inkubatoru Nova Iskra, Gavrila Principa 43, Beograd.  Nakon radionica održanih u Nišu i Subotici, preduzetnici i kreativci iz Beogada imaće priliku da se upoznaju sa uslovima za učešće na konkursu za najbolji biznis plan iz kreativnih industrija. Info dan će voditi Tatjana Kalezić, menadžer Klastera kreativnih industrija Vojvodine, s posebnim ostvrtom na izradu biznis plana i preduzetništvo kao izbor i životni stil. Sva pitanja u vezi sa prijavom na takmičenje mogu se poslati na email adresu [email protected] ili preko Facebook stranice Creative Business Cup Serbia. Tekst konkursa za takmičenje i sva potrebna dokumentacija nalazi se na web stranici Kreativni biznis kup – međunarodno takmičenje za najbolji biznis plan kreativnih industrija.

Info dan za takmičenje Kreativni biznis kup Srbije u Subotici

Poziv kreativnim pojedincima i preduzetnicima iz kreativnih industrija da učestvuju u drugom Info danu o takmičenju Kreativni biznis kup Srbije koji će se održati 27. Juna 2013. u Subotici u Otvorenom univerzitetu s početkom u 19 časova. Kreativni biznis kup je takmičenje koje se organizuje s ciljem jačanja preduzetničkih kompetnecija u kreativnim industrijama i Info dani su posebna prilka da se bliže upoznate sa pravilima i uslovima, ko može da učestvuje, kako da sastavite biznis koncept, koji su kreiterijumi za ocenjivanje i druge detalje. Konkurs je otvoren 15. Juna 2013. i objavljen na sajtu Klastera kreativnih industrija Vojvodine gde se mogu preuzeti i svi potrebni obrasci za prijavu i Vodič za takmičenje. Rok za podnošenje prijava je 15. Avgust 2013.

U Nišu je održan Info dan za Kreativni biznis kup Srbije

U okviru programa podrške razvoju preduzetništva u kreativnim industrijama i takmičenja Kreativni biznis kup Srbije za najbolji poslovni koncept, 24. Juna 2013. godine u Nišu je održan prvi Info dan o uslovima takmičenja i izradi biznis plana. Radionicu je vodlia menadžerka Klastera kreativnih industrija Vojvodine Tatjana Kalezić i istakla da je interesovanje veliko, da su mladi izuzetno zainteresovani da učestvuju na konkursu te da su otvorenom komunikacijom i interakcijom doprineli uspehu radionice. "Na info danu su učestvovali pretežno mladi što i jeste ciljna grupa javnog poziva ali me posebno iznenadio broj zainteresovanih iz nevladinog sektora i njihova pitanja u vezi sa kriterijumima ocenjivanja biznis planova i to u smislu da li će se i na koji način vrednovati ili praviti razlika između proizvoda i usluga namenjenih širokoj upotrebi nad proizvodima koji je mogu upotrebiti u loše,… Read MoreU Nišu je održan Info dan za Kreativni biznis kup Srbije »

Poziv kreativnim preduzetnicima za učešće na projektu Danube Pie

Danube Pie – Product innovation throught Eco design in the Danube region Članica Klastera kreativnih industrija Vojvodine učestvuje u realizaciji Danube PIE projekta o inovaciji proizvoda primenom eco dizajna. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju uvodnom predavanju, a kasnije i treninzima iz oblasti eko dizajna. Prijavite se tako što ćete najkasnije do petka, 07. juna 2013. poslati email sa osnovnim podacima o preduzeću, kontakt osobe i kratak opis (ekoloških) alata/smernica/standarda koje koristite u procesu proizvodnje (npr. prilikom pakovanja proizvoda, ukoliko poslujete u oblasti ambalaže i pakovanja).(a ), na email adresu [email protected] Danube Pie je međunarodni projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz program CIP (Competitiveness and Innovation Program), sa trajanjem od 21 meseca (april 2013 – decembar 2014 godine). Glavni cilj projekta jeste edukacija malih i srednjih preduzeća dunavskog regiona u oblasti eko dizajna, i to najviše onih koja posluju u… Read MorePoziv kreativnim preduzetnicima za učešće na projektu Danube Pie »

Poziv kreativnim preduzetnicima za učešće na projektu Danube Pie

Danube Pie – Product innovation throught Eco design in the Danube region Članica Klastera kreativnih industrija Vojvodine učestvuje u realizaciji Danube PIE projekta o inovaciji proizvoda primenom eco dizajna. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju uvodnom predavanju, a kasnije i treninzima iz oblasti eko dizajna. Prijavite se tako što ćete najkasnije do petka, 07. juna 2013. poslati email sa osnovnim podacima o preduzeću, kontakt osobe i kratak opis (ekoloških) alata/smernica/standarda koje koristite u procesu proizvodnje (npr. prilikom pakovanja proizvoda, ukoliko poslujete u oblasti ambalaže i pakovanja).(a ), na email adresu [email protected] Danube Pie je međunarodni projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz program CIP (Competitiveness and Innovation Program), sa trajanjem od 21 meseca (april 2013 – decembar 2014 godine). Glavni cilj projekta jeste edukacija malih i srednjih preduzeća dunavskog regiona u oblasti eko dizajna, i to najviše onih koja posluju u… Read MorePoziv kreativnim preduzetnicima za učešće na projektu Danube Pie »

Put Your Cluster on the Map-Dizajn takmičenje

TIm Klastera kreativnih industrija Vojvodine je osvojio drugo mesto za vizuelizaciju Vojvodina ICT klastera. Evropska komisija je organizovala takmičenje s ciljem da se evropski klasteri bolje vizuelno profilišu svoje aktivnosti. Takmičenje su organizovali European Cluster Collaboration Platform i How to Grow Platform. Na takmičenju su učestvovali evropski klasteri i grafički i web dizajneri kako bi razvili nove forme za vizuelno predstavljanje klaster organizacija. Takmičenje je organizovano s dva cilja: Da motivišu klaster organizacije da mapiraju svoje aktivnosti i vizuelno ih predstave, i Da bolje predstave svoje aktivnosti i unaprede identifikovanje partnerskih mogućnosti i novih tržišta. Pobednici takmičenja su predstavljeni na Cluster Conference u Aprilu 2012. u Beču, u Austriji.

Put Your Cluster on the Map-Dizajn takmičenje

TIm Klastera kreativnih industrija Vojvodine je osvojio drugo mesto za vizuelizaciju Vojvodina ICT klastera. Evropska komisija je organizovala takmičenje s ciljem da se evropski klasteri bolje vizuelno profilišu svoje aktivnosti. Takmičenje su organizovali European Cluster Collaboration Platform i How to Grow Platform. Na takmičenju su učestvovali evropski klasteri i grafički i web dizajneri kako bi razvili nove forme za vizuelno predstavljanje klaster organizacija. Takmičenje je organizovano s dva cilja: Da motivišu klaster organizacije da mapiraju svoje aktivnosti i vizuelno ih predstave, i Da bolje predstave svoje aktivnosti i unaprede identifikovanje partnerskih mogućnosti i novih tržišta. Pobednici takmičenja su predstavljeni na Cluster Conference u Aprilu 2012. u Beču, u Austriji.